کتاب اخلاق خودمانی در ده فصل، 34 موضوع مهمّ اخلاقی را با زبانی ساده توضیح می‌دهد و به صورت خودخوان یا آموزشی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در بخش‌های مختلف کتاب، پرسش‌هایی برای تأمّل یا گفتگوی جمعی، داستان‌هایی کوتاه، دعاهایی مأثور و متناسب با عناوین اخلاقی و تمارینی نظری و عملی عرضه شده است. کتاب کمک می‌کند خواننده در نظمی معنادار، به رابطه‌اش با خود، خدا، بهره‌مندی‌هایش، نزدیکان و دیگران بیندیشد و آن را بهبود ببخشد.

برای مشاهده‌ی صفحاتی از کتاب اینجا را انتخاب کنید.