جلد نخست کتاب دو امتحان در جشنواره رشد سال 1398 در بخش بینش اسلامی، حائز رتبه نخست گردید. این اثر با زبانی طنز آمیز به آموزش احکام می‌پردازد.

گفتنی است داوران محترم نوآوری تیم تألیف در آموزش احکام را از جمله دلائل این انتخاب معرّفی کرده‌اند.