اخبار

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب دو امتحان در قم

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب دو امتحان در قم

نشست بررسی و نقد مجموعه ی دوامتحان - شهر مقدس قم - اسفند ماه ۱۴۰۱ - مجتمع ناشران به گزارش روابط عمومی موسسه ی طاها، نشست نقد و بررسی کتاب دو امتحان به همت انتشارات دلیل ما در شهر مقدس قم برگزار گردید.در این نشست که با حضور صاحب...