تقریظ دکتر محمود امانی طهرانی بر مجموعه‌ی دو امتحان

نظر دکتر محمود امانی طهرانی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش بر کتاب دو امتحان

دکتر محمود امانی طهرانی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش بر کتاب دو امتحان تقریظ نوشت. در بخشی از این نوشته می‌خوانیم:

«گاهی انتظار نداری در بعضی زمینه‌ها کتابی متفاوت به دستت برسد. حوزه‌ی آموزش احکام، لااقل برای من، از این زمینه‌ها به شمار می‌آمده است. امّآ گاهی شجاعت آدمی نسبت به توان خلّاقانه‌ی خود، این چارچوب ذهنی را به هم می‌ریزد و حاصل آن کتابی می‌شود که در دست دارید. این کتاب به من آموخت که در باب حدّ نوآوری بنی‌آدم، با احتیاط بیشتری باید صحبت کنم…»