هر چه می‌خواهی گناه کن! چند شرط انجام گناه

هر چه می‌خواهی گناه کن! چند شرط انجام گناه

کتاب هر چه می‌خواهی گناه کن بر اساس روایتی منسوب به سیّد الشهدا علیه السّلام نوشته شده است و در هر بخش، یکی از پنج شرط انجام گناه را توضیح می‌دهد. این کتاب می‌تواند به صورت خودخوان یا آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. در هر بخش، آیاتی از قرآن، داستانی جذّاب، پرسش‌هایی...