و ناگهان طلوع

و ناگهان طلوع

کتاب و ناگهان طلوع ابزاری کامل برای آموزش جذّاب سیره پیامبر صلّی الله علیه و آله به نوجوانان است. کتاب چهارده درس دارد و در هر درس، روش تدریس یکی از مقاطع حیات نبوی صلّی الله علیه و آله با کمک گرفتن از بازی، نمایش و گفتگو در اختیار مربی قرار داده شده است. گام‌های...