برگزاری نشست آغاز سال‏‌تحصیلی در مراکز مؤسسه ‏طاها

برگزاری نشست آغاز سال‏‌تحصیلی در مراکز مؤسسه ‏طاها

برگزاری نشست آغاز سال‏‌تحصیلی در مراکز مؤسسه ‏طاها صفحه اصلی به گزارش روابط عمومی موسسه طاها نشست آغاز سال‏‌تحصیلی در مراکز  این مؤسسه‌ عصر روز جمعه چهاردهم مهرماه در رسولیه دین و دانش برگزار شد. در ابتدای این نشست مدیرعامل محترم، جناب آقای مهدوی‌‏شاهرودی ضمن...