همایش خانوادگی مربیان و اعضای کادر دوره سه مراکز موسسه طاها

همایش خانوادگی مربیان و اعضای کادر دوره سه مراکز موسسه طاها

همایش خانوادگی مربیان و اعضای کادر دوره سه مراکز موسسه طاها صفحه اصلی  به گزارش روابط عمومی موسسه طاها، نخستین همایش مربیان و اعضای کادر مراکز دوره سه این موسسه روز جمعه 13 بهمن در دبیرستان احسان تهران برگزار شد. “دوره سه” در طاها به متربیانی تلقی می شود...