یازدهمین جشنواره خدمتگزاران موسسه طاها – هرکسی را که پسندی بشود خادم تو

یازدهمین جشنواره خدمتگزاران موسسه طاها – هرکسی را که پسندی بشود خادم تو

یازدهمین جشنواره خدمتگزاران موسسه طاها – هرکسی را که پسندی بشود خادم تو صفحه اصلی به گزارش روابط عمومی موسسه طاها، اردوگاه شهید باهنر روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ میزبان یازدهمین جشنواره خدمتگزاران موسسه طاها بود. این جشنواره هرساله به همت ستاد موسسه در جهت پاسداشت...